Zadymienia na błonach odwracalnych

Układ i rzetelność barw.

Musimy się zająć odchyleniami odtworzonych barw, a więc ich błędami, jakkolwiek w poszczególnych rozdziałach mówimy szczegółowo o ewentualnie występujących błędach. Każda reprodukcja przynosi pewne straty. Również nie inaczej dzieje się przy odtwarzaniu dźwięku (radio, płyty, magnetofon). …