Światło błyskowe

Światło błyskowe.

Kiedy wykonujemy zdjęcie fotograficzne na umieszczoną w aparacie błonę światłoczułą pada (rzucany przez obiektyw) obraz znajdującego się przed aparatem przedmiotu. Czas działania obrazu na emulsję błony jest regulowany przez migawkę aparatu i w większości przypadków wynosi niewielki ułamek …