Zdjęcia stereoskopowe

Zdjęcia stereoskopowe.

Trochę miejsca należy poświęcić zdjęciom stereoskopowym (przestrzennym). Zajmując się jednak barwnymi obrazami przestrzennymi należy przede wszystkim wspomnieć o barwnej stereokinematografii, a dalej o przedstawieniu rzeczywistości na fotografiach. Barwne projekcje przestrzenne mogą przez oderwanie od otoczenia przenieść oglądających w …