Reprodukcje

Reprodukcje.

Chcemy wreszcie omówić reprodukcje, to znaczy wykonywanie zdjęć przedmiotów dwuwymiarowych, głównie obrazów. Jeśli chodzi o wykonywanie samych zdjęć, to nie ma tu nic nadzwyczajnego, co wymagałoby zwrócenia specjalnej uwagi i co wykraczałoby poza normalną technikę czarno-białą, względnie nic takiego, …