Mikrofotografia

Mikrofotografia.

Techniką zdjęciową, która znajduje wielkie zastosowanie i znaczenie nie tylko w medycynie, ale również w wielu innych dziedzinach nauki i którą zajmują się także amatorzy, jest mikrofotografia. Jako materiału zdjęciowego możemy używać materiałów zarówno negatywowych, jak i odwracalnych. Jednakże …