Kompozycja barw

Kompozycja barw.

Zakończyliśmy omawianie przykładów odchyleń barw między oryginałem a otrzymanym obrazem. Z tego, co powiedzieliśmy, należy wnioskować, że podanie wskazówek, jak osiągnąć właściwą zgodność barw jest bardzo trudne. Po pierwsze w obrazie występuje inne działanie barw niż na obiekcie, …