Układy barw

Układy barw.

Z uwagi na to, że w dziedzinie fotografii barwnej prawie każdy mógłby w zależności od swoich własnych przeżyć i doświadczeń tworzyć układy barw i zasady dobrego smaku, może to w końcu doprowadzić do powierzchownej frazeologii. W tych najczęstszych …

Kompozycja barw

Kompozycja barw.

Zakończyliśmy omawianie przykładów odchyleń barw między oryginałem a otrzymanym obrazem. Z tego, co powiedzieliśmy, należy wnioskować, że podanie wskazówek, jak osiągnąć właściwą zgodność barw jest bardzo trudne. Po pierwsze w obrazie występuje inne działanie barw niż na obiekcie, …

Odchylenia barwne

Odchylenia barwne.

Możemy stwierdzić, że niezbyt czyste barwy, to znaczy takie, które są nieco wyblakłe lub zszarzałe będą odtwarzane możliwie naturalnie w przeciwieństwie do barw silnie nasyconych, ciemnych, które będą odtwarzane jako nieco zadymione. Należy zwrócić uwagę, że tego rodzaju …