Mikrofotografia

Mikrofotografia.

Techniką zdjęciową, która znajduje wielkie zastosowanie i znaczenie nie tylko w medycynie, ale również w wielu innych dziedzinach nauki i którą zajmują się także amatorzy, jest mikrofotografia. Jako materiału zdjęciowego możemy używać materiałów zarówno negatywowych, jak i odwracalnych. Jednakże przed załadowaniem kamery należy się zastanowić. Przy silnie barwnych zjawiskach i wystarczająco wysokim kontraście zastosujemy materiał odwracalny, na którym doskonale są odtwarzane barwy interferencyjne w świetle spolaryzowanym. Jednakże jeśli preparat będzie mało kontrastowy, to na błonie odwracalnej nie uzyskamy zadowalających wyników. Otrzymamy wtedy bądź jasne i dobrze zarysowane światła oraz zbyt blade ciemne miejsca, bądź też ciemne miejsca będą miały właściwe nasycenie, lecz światła będą za ciemne. W takich przypadkach korzystniejsze jest użycie materiałów negatywowych, gdyż możemy je przez dłuższe wywoływanie uczynić bardziej kontrastowymi. Stosunkowo łatwo możemy fotografować przezroczyste preparaty w mikroskopie, gdyż w świetle przechodzącym do obiektywu trafia dużo więcej światła niż przy odbiciach od powierzchni obiektywów nieprzezroczystych, jak np. metali. Z drugiej strony musimy powiedzieć, ze dłuższe naświetlanie nie odgrywa w tych przypadkach prawie żadnej roli.

Normalnie preparaty przezroczyste zawierają mało barwników i stosujemy dla nich metody barwienia podwyższające rozróżnialność szczegółów i umożliwiające obserwację. Przezroczyste krople tłuszczu w bezbarwnym włóknie mogą być np. zabarwione na silny kolor czerwony, a pozostała jego struktura równocześnie na kolor fioletowy. Metody barwienia są dość skomplikowane i zbliżają się nieraz w swojej zasadzie do foto-graficznych metod tonowania. W ten sposób wykonujemy na przykład żelazowe barwienie pewnych włókien.

Aby osiągnąć najlepsze wyniki przy mikrozdjęciach barwnych, optyka powinna być bez zarzutu, aby nie powstały żadne błędy chromatyczne, czyli barwne obwódki. Używany do tego kondensor powinien być dobrej jakości. Jako obiektywy należy zamiast achromatów stosować apochromaty razem z pasującymi do nich okularami aplanatycznymi, które wyrównują silną wypukłość obrazu dawaną przez apochromaty. Mikrozdjęcia wykazują często brak kontrastu. Dlatego nie należy zaniechać niczego, co może kontrast podnieść. Nadają się do tego znane każdemu fachowcowi zasady oświetlenia według Kohlera. Przysłonę należy przymknąć, na ile jest to możliwe, aby zapobiec przedostawaniu się bocznych promieni, które obniżają kontrasty barwne. Przysłona kondensora nie musi być tak silnie przymykana. Używając do zdjęć obiektów o niewielkich kontrastach materiałów negatywowych, a nie materiałów odwracalnych, mamy możliwość przekopiowania negatywów na bardzo kontrastowych pozytywach.