Zdjęcia stereoskopowe

Zdjęcia stereoskopowe.

Trochę miejsca należy poświęcić zdjęciom stereoskopowym (przestrzennym). Zajmując się jednak barwnymi obrazami przestrzennymi należy przede wszystkim wspomnieć o barwnej stereokinematografii, a dalej o przedstawieniu rzeczywistości na fotografiach. Barwne projekcje przestrzenne mogą przez oderwanie od otoczenia przenieść oglądających w …

Rodzaje błon barwnych

Rodzaje błon barwnych.

W celu usunięcia nieporozumień należy w tym miejscu wspomnieć o oznaczeniach znajdujących się na barwnych błonach wielowarstwowych. Pod określeniem „barwna błona odwracalna” należy rozumieć barwny materiał zdjęciowy, który po zastosowaniu odpowiedniej obróbki (bez wykonania kopii, z dwoma …

Zdjęcia Barwne

Zdjęcia Barwne.

Świat z każdym dniem staje się coraz bardziej barwny i dźwięczny. Dzięki technice człowiek nowoczesny nie zawsze już chce prowadzić spokojne i zasiedziałe życie. Radio, telewizja, kino, samochód i wiele innych zjawisk wdziera się stale do naszego życia, …