Układy barw

Układy barw.

Z uwagi na to, że w dziedzinie fotografii barwnej prawie każdy mógłby w zależności od swoich własnych przeżyć i doświadczeń tworzyć układy barw i zasady dobrego smaku, może to w końcu doprowadzić do powierzchownej frazeologii. W tych najczęstszych …

Kompozycja barw

Kompozycja barw.

Zakończyliśmy omawianie przykładów odchyleń barw między oryginałem a otrzymanym obrazem. Z tego, co powiedzieliśmy, należy wnioskować, że podanie wskazówek, jak osiągnąć właściwą zgodność barw jest bardzo trudne. Po pierwsze w obrazie występuje inne działanie barw niż na obiekcie, …

Odchylenia barwne

Odchylenia barwne.

Możemy stwierdzić, że niezbyt czyste barwy, to znaczy takie, które są nieco wyblakłe lub zszarzałe będą odtwarzane możliwie naturalnie w przeciwieństwie do barw silnie nasyconych, ciemnych, które będą odtwarzane jako nieco zadymione. Należy zwrócić uwagę, że tego rodzaju …

Zadymienia na błonach odwracalnych

Układ i rzetelność barw.

Musimy się zająć odchyleniami odtworzonych barw, a więc ich błędami, jakkolwiek w poszczególnych rozdziałach mówimy szczegółowo o ewentualnie występujących błędach. Każda reprodukcja przynosi pewne straty. Również nie inaczej dzieje się przy odtwarzaniu dźwięku (radio, płyty, magnetofon). …

Reprodukcje

Reprodukcje.

Chcemy wreszcie omówić reprodukcje, to znaczy wykonywanie zdjęć przedmiotów dwuwymiarowych, głównie obrazów. Jeśli chodzi o wykonywanie samych zdjęć, to nie ma tu nic nadzwyczajnego, co wymagałoby zwrócenia specjalnej uwagi i co wykraczałoby poza normalną technikę czarno-białą, względnie nic takiego, …

Elastooptyka

Elastooptyka.

W mikrofotografii barwy polaryzacyjne służą do rozpoznawania kryształów i ich struktury. Możemy jednak uczynić widzialnymi zupełnie wewnętrzne stany materii, jak np. rozkłady ciśnienia. Możliwości te prowadzą do jeszcze szerszego i ciekawszego zakresu zastosowań — elastooptyki. Pod pojęciem tym rozumiemy …

Mikrofotografia

Mikrofotografia.

Techniką zdjęciową, która znajduje wielkie zastosowanie i znaczenie nie tylko w medycynie, ale również w wielu innych dziedzinach nauki i którą zajmują się także amatorzy, jest mikrofotografia. Jako materiału zdjęciowego możemy używać materiałów zarówno negatywowych, jak i odwracalnych. Jednakże …

Zdjęcia medyczne

Zdjęcia medyczne.

Dziedziną, w której fotografia barwna może służyć ludzkości z największym skutkiem i korzyścią, jest medycyna. Fotografia barwna jest tutaj przede wszystkim ważnym środkiem nauczania me tylko nowego pokolenia i kolegów, lecz również, jakkolwiek rzadziej, stosowana do diagnozy W …

Barwna fotografia smugowa

Barwna fotografia smugowa.

Z przemysłu chemicznego pochodzi może nieco nieznana, ale przez swoje ciekawe rozwiązanie interesująca metoda pozwalająca widzieć ruchy mieszanych płynów. Jest nią fotografia smugowa. Jej zasada optyczna polega na tym, że światło małego reflektorka lub małej lampy łukowej …