Układy barw

Układy barw.

Z uwagi na to, że w dziedzinie fotografii barwnej prawie każdy mógłby w zależności od swoich własnych przeżyć i doświadczeń tworzyć układy barw i zasady dobrego smaku, może to w końcu doprowadzić do powierzchownej frazeologii. W tych najczęstszych …

Kompozycja barw

Kompozycja barw.

Zakończyliśmy omawianie przykładów odchyleń barw między oryginałem a otrzymanym obrazem. Z tego, co powiedzieliśmy, należy wnioskować, że podanie wskazówek, jak osiągnąć właściwą zgodność barw jest bardzo trudne. Po pierwsze w obrazie występuje inne działanie barw niż na obiekcie, …

Odchylenia barwne

Odchylenia barwne.

Możemy stwierdzić, że niezbyt czyste barwy, to znaczy takie, które są nieco wyblakłe lub zszarzałe będą odtwarzane możliwie naturalnie w przeciwieństwie do barw silnie nasyconych, ciemnych, które będą odtwarzane jako nieco zadymione. Należy zwrócić uwagę, że tego rodzaju …

Zadymienia na błonach odwracalnych

Układ i rzetelność barw.

Musimy się zająć odchyleniami odtworzonych barw, a więc ich błędami, jakkolwiek w poszczególnych rozdziałach mówimy szczegółowo o ewentualnie występujących błędach. Każda reprodukcja przynosi pewne straty. Również nie inaczej dzieje się przy odtwarzaniu dźwięku (radio, płyty, magnetofon). …

Reprodukcje

Reprodukcje.

Chcemy wreszcie omówić reprodukcje, to znaczy wykonywanie zdjęć przedmiotów dwuwymiarowych, głównie obrazów. Jeśli chodzi o wykonywanie samych zdjęć, to nie ma tu nic nadzwyczajnego, co wymagałoby zwrócenia specjalnej uwagi i co wykraczałoby poza normalną technikę czarno-białą, względnie nic takiego, …

Zdjęcia stereoskopowe

Zdjęcia stereoskopowe.

Trochę miejsca należy poświęcić zdjęciom stereoskopowym (przestrzennym). Zajmując się jednak barwnymi obrazami przestrzennymi należy przede wszystkim wspomnieć o barwnej stereokinematografii, a dalej o przedstawieniu rzeczywistości na fotografiach. Barwne projekcje przestrzenne mogą przez oderwanie od otoczenia przenieść oglądających w …

Elastooptyka

Elastooptyka.

W mikrofotografii barwy polaryzacyjne służą do rozpoznawania kryształów i ich struktury. Możemy jednak uczynić widzialnymi zupełnie wewnętrzne stany materii, jak np. rozkłady ciśnienia. Możliwości te prowadzą do jeszcze szerszego i ciekawszego zakresu zastosowań — elastooptyki. Pod pojęciem tym rozumiemy …

Mikrofotografia

Mikrofotografia.

Techniką zdjęciową, która znajduje wielkie zastosowanie i znaczenie nie tylko w medycynie, ale również w wielu innych dziedzinach nauki i którą zajmują się także amatorzy, jest mikrofotografia. Jako materiału zdjęciowego możemy używać materiałów zarówno negatywowych, jak i odwracalnych. Jednakże …

Zdjęcia medyczne

Zdjęcia medyczne.

Dziedziną, w której fotografia barwna może służyć ludzkości z największym skutkiem i korzyścią, jest medycyna. Fotografia barwna jest tutaj przede wszystkim ważnym środkiem nauczania me tylko nowego pokolenia i kolegów, lecz również, jakkolwiek rzadziej, stosowana do diagnozy W …